עמוס פרק ב

הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

פרק ב - ג |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עמוס

45:15 דק'

עמוס פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

כ-10 דק'

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש הנפילה בהפטרה מבטא הנביא את החטא הקשה של מלכות ישראל "על מכרם בכסף...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת פרשת וישב קוראים ישראל מתוך נבואות התוכחה של עמוס (פרקים ב-ג)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר עמוס מופיעות תוכחות ונבואות פורענות למספר עמים. הוא פונה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

פרק ב - ג |
הרב אליעזר קשתיאל 45:15 דק'
שיעור

עמוס פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ההשלכות של מכירת יוסף

הפטרת וישב | עמוס ב | מכירת יוסף – שורש...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההבדל בין ישראל לעמים לאורך ספר עמוס

הפטרת וישב | עמוס ב | רק אתכם ידעתי בתחילת ספר...
הרב יואב אוריאל