עמוס פרק א

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

יציאה מהגבול - החטא שלא נסלח

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עמוס

43:15 דק'

הקדמה לעמוס

פרק א | עמוס התנבא בעיקר על ישראל. הוא לא היה בן נביא, הוא אדם פשוט. ולא רק זה, הוא היה מגמגם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר עמוס

כ-35 דק'

עמוס פרק א

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

מהות ספר עמוס מתוך הכרת מקצועו של הנביא

פרק א |
הרב אליעזר קשתיאל 26:35 דק'
שיעור

יציאה מהגבול - החטא שלא נסלח

פרק א |
הרב אליעזר קשתיאל 43:15 דק'
שיעור

הקדמה לעמוס

פרק א | עמוס התנבא בעיקר על ישראל. הוא לא היה בן...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

עמוס פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'