נחום פרק ב

הצבא

פרק ב | מוצג בפרק תיאור מאוד ססגוני על צבא. איזה צבא מתואר כאן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר נחום

כ-40 דק'

קריאה לחירות תרבותית כהד לחזון מפלת נינוה

פרק ב | במקביל לנבואה המכרזת את ירידת קרן אשור והקלת שעיבודו ומוראו, נפתח שער תשובה לבני יהודה. סר לחץ זרוע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

נחום פרק ב

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר נחום

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הנבואה הגדולה נגד אשור - העוצמה תחרב בין רגע

פרק ב - ג |
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

הצבא

פרק ב | מוצג בפרק תיאור מאוד ססגוני על צבא. איזה...
הרב אחיקם גץ כ-40 דק'
שיעור

קריאה לחירות תרבותית כהד לחזון מפלת נינוה

פרק ב | במקביל לנבואה המכרזת את ירידת קרן אשור...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נחום פרק ב

הרב יונדב זר כ-10 דק'