מנשה ואמון | פרק כא

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא ע"ב) שבצום תשעה באב קוראים בתורה בפרשת ואתחנן, את פרשת "כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות. יש לשאול: מדוע נאמרו עשרת הדברות דווקא בסדר זה? התשובה לחלק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה ראשונה של קריאת שמע, שאותה אנו אומרים כל בקר וכל ערב. אחת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מלכות מנשה

פרק כא | מנשה מחזיר את הבמות, מוסיף עוד מזבחות, עושה הרבה והכל על מנת להכעיס. למה מנשה נוהג ככה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום בעולם הבא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק כא | הקדמה נאמר בספר מלכים ב' פרק כ"א: א. "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמִשים וחמש שנה מלך בירושלם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק כא | הקדמה מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר מלכים (ב פרק כ"א) נאמר על מנשה מלך יהודה: ב. "ויעש הרע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

חטאי מנשה

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

תשובת מנשה

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

אמון

פרק כא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

תשובת מנשה

בספר מלכים מתוארים מעשיו של מנשה מלך יהודה כרעים וגרועים מכל מלך אחר. "הרע מכל אשר עשו האמורי לפניו". הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה, וכדעה זו נקט הרמב"ם בהקדמתו לספרו. אמנם נבואתו של יואל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר נחום

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"בצר לך ומצאוך... ושבת עד ד' אלקיך"

פרשת ואתחנן | הקדמה קבעו לנו חז"ל במסכת מגילה (לא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגאלים?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו נאמר: "בצר לך ומצאוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נאמרו עשרת הדברות בסדר זה?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרקנו כתובים  עשרת הדברות....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נגיע לאהבת ד'?

פרשת ואתחנן | הקדמה בפרשת ואתחנן מופיעה פרשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלכות מנשה

פרק כא | מנשה מחזיר את הבמות, מוסיף עוד מזבחות,...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

תשובת מנשה

פרק כא | האם מנשה עשה תשובה שלימה? האם יש לו מקום...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

כיצד יתכן שמנשה מלך יהודה עבד עבודה זרה?

פרק כא | הקדמה נאמר בספר מלכים ב' פרק כ"א: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע לא נכתבה תשובת מנשה בספר מלכים?

פרק כא | הקדמה מנשה מלך יהודה וחטאיו בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חטאי מנשה

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

תשובת מנשה

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

אמון

פרק כא |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק כא

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תשובת מנשה

בספר מלכים מתוארים מעשיו של מנשה מלך יהודה כרעים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

צרת הארבה ותשובת מנשה על פי יואל ונחום

רש"י מביא את דעת "סדר עולם" שיואל ניבא בימי מנשה,...
הרב יוסף הורוביץ