מלחמת אמציה ויהואש | פרק יד

אהבת ה'

פרק יד | אמציה עושה המון דברים טובים רק "לא בלבב שלם" מה זה אומר? מה חסר לו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ירבעם ומה שהוא מסמל

פרק יד | מה השם ירבעם מעיד על בית יהוא? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

אמציה ויהואש

פרק יד | המלך ירבעם בן יואש - רק "לא סר" בפרק הקודם עמדנו על ההבדל בין השימוש בשורש ה.ל.ך לבין השימוש בשורש...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים ב

הרחבת גבולות הארץ על ידי ירבעם בן יואש

פרק יד | א. הפסוקים בספר מלכים ב פרק י"ד נאמר: כג. "בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירבעם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אהבת ה'

פרק יד | אמציה עושה המון דברים טובים רק "לא בלבב...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ירבעם ומה שהוא מסמל

פרק יד | מה השם ירבעם מעיד על בית יהוא? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

אמציה ויהואש

פרק יד | המלך ירבעם בן יואש - רק "לא סר" בפרק...
הרב צבי שוויגר
שיעור

הרחבת גבולות הארץ על ידי ירבעם בן יואש

פרק יד | א. הפסוקים בספר מלכים ב פרק י"ד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק א

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק ב

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלחמת אמציה ויהואש- חלק ג

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'