מות אלישע | פרק יג

הסתלקות אלישע איש האלוקים

כמו בחייו אף מותו. גם מעשה הסתלקותו של 'אלישע איש האלוקים', צופן בחובו רצף מופתים ומעשי פלא. כיצד ניתן להבין...

כ-70 דק'

ההחמצה שבמלכות ישראל

פרק יג | האם שפיכות הדמים שיהוא עשה בבית אחאב היתה מוצדקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

לקראת הסתלקות אלישע

פרק יג | המלך יהואחז ממשיך את חטאת המלך ירבעם בִּשְׁנַ֨ת... מָ֠לַךְ יְהֽוֹאָחָ֨ז בֶּן־יֵה֤וּא...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים ב

יהואחז ויואש מלכי ישראל

פרק יג | בספר מלכים ב' פרק י"ג נאמר: א. "בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן אחזיהו מֶלֶך יהודה, מָלַך יהואחז בן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

"אז הכית את ארם עד כלה"

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: יד. "ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויבך על פניו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הסתלקות אלישע איש האלוקים

כמו בחייו אף מותו. גם מעשה הסתלקותו של 'אלישע איש...
הרב ברוך סליי כ-70 דק'
שיעור

ההחמצה שבמלכות ישראל

פרק יג | האם שפיכות הדמים שיהוא עשה בבית אחאב היתה...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

לקראת הסתלקות אלישע

פרק יג | המלך יהואחז ממשיך את חטאת המלך...
הרב צבי שוויגר
שיעור

יהואחז ויואש מלכי ישראל

פרק יג | בספר מלכים ב' פרק י"ג נאמר: א. "בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אז הכית את ארם עד כלה"

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: יד. "ואלישע חלה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מות אלישע- חלק א

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מות אלישע- חלק ב

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'