חזקיהו וסנחריב | פרקים יח-כ

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים לספר דברי הימים, ומציע את דרכי היישוב של ההבדלים הללו.

חזקיה המלך

פרק יח | איך שמו של חזקיה מעיד על אישיותו ודרכיו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

נאום רבשקה

פרק יח | לכאורה חזקיה התרצה למלך אשור ואפילו קיצץ את דלתות המקדש בשביל להביא לו כסף, אז למה מלך אשור שולח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלחמה בישראל זה חילול ה

פרק יט | חזקיה הולך בעקבות נאום רבשקה לבית ה'. מעלה את נושא המלחמה לדרגה הכי גבוה, לדרגת בית ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

תודעת "האין"

פרק יט | צרה מטרתה להוליד משהו חדש, מה הצרה הזאת צריכה להוליד? (חסר חצי שיעור)

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

חוליו של חזקיהו

פרק כ | איום אשור על ישראל וחוליו של חזקיהו קרו באותו זמן. מלכות יהודה מאוימים מבפנים ומבחוץ.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

ביקור מלכי בבל את חזקיה

פרק כ | הקב"ה קוצף על חזקיה על כך שהוא מראה למלכי בבל את אוצרותיו. מה כל כך חמור במה שחזקיה עשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

"הוא הסיר את הבמות"

פרק יח | הקדמה          על ששה ממלכי יהודה נאמר שהם עשו הישר בעיני ד', אך הנביא מבקר אותם על כך שבתקופתם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד המלך? הקדמה חזקיהו היה ממלכי יהודה הצדיקים ביותר, אולי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

"שלום ואמת יהיה בימי" - כך מדבר מלך צדיק?!

פרק כ | הקדמה בעקבות מחלת חזקיהו מלך יהודה ורפואתו, נאמר בפרקנו: יב. "בעת ההיא שלח ברֹאדך בלאדן בן בלאדן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

חזקיה- חלק א

פרק יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

חזקיה חלק ב

פרק יח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

תפילת חזקיהו ומפלת אשור

פרק לז | ככל שהאמונה ב - ד' הלכה והתבררה אצל חזקיהו וישעיהו כך היא השפיעה גם על שאר העם, אפילו על סיעתו של...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

31:56 דק'

גאוות חזקיהו כמקור לגלות ישראל

פרק לט | איך מלך בבל ידע על רפואת חזקיהו? מה גרם לחזקיהו הצדיק להתגאות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

16:44 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

היחס לסתירות בתנ"ך | יישוב ההבדלים בין מלכים לדברי הימים

מאמר זה סוקר הבדלים רבים (לא כולם) בין ספר מלכים...
הרב מנחם שחור
שיעור

חזקיה המלך

פרק יח | איך שמו של חזקיה מעיד על אישיותו ודרכיו?...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

נאום רבשקה

פרק יח | לכאורה חזקיה התרצה למלך אשור ואפילו קיצץ...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלחמה בישראל זה חילול ה

פרק יט | חזקיה הולך בעקבות נאום רבשקה לבית ה'....
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

תודעת "האין"

פרק יט | צרה מטרתה להוליד משהו חדש, מה הצרה הזאת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

חוליו של חזקיהו

פרק כ | איום אשור על ישראל וחוליו של חזקיהו קרו...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

ביקור מלכי בבל את חזקיה

פרק כ | הקב"ה קוצף על חזקיה על כך שהוא מראה למלכי...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

"הוא הסיר את הבמות"

פרק יח | הקדמה          על ששה ממלכי יהודה נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד ומיאשיהו המלך?

פרק יח | חלק א: האם היה חזקיהו המלך צדיק יותר מדוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"שלום ואמת יהיה בימי" - כך מדבר מלך צדיק?!

פרק כ | הקדמה בעקבות מחלת חזקיהו מלך יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חזקיה- חלק א

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חזקיה חלק ב

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חזקיה פונה לישעיה

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

תפילת חזקיהו ונבואת ישעיהו

פרק יט |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חולי חזקיהו ורפואתו

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

ביקור בראדך

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק יט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

כיצד יכל חזקיהו להיות המשיח?

הרב דוד טורנר כ - 70 דק'
שיעור

תפילת חזקיהו ומפלת אשור

פרק לז | ככל שהאמונה ב - ד' הלכה והתבררה אצל...
הרב אחיקם גץ 31:56 דק'
שיעור

גאוות חזקיהו כמקור לגלות ישראל

פרק לט | איך מלך בבל ידע על רפואת חזקיהו? מה גרם...
הרב אחיקם גץ 16:44 דק'