חזאל, יהורם ואחזיהו | פרק ח

החזרת תבואת האישה והנבואה לחזאל

פרק ח | מה מיוחד באישה שהמלך החזיר לה את כל תבואת השדה? בזכות מה היא זכתה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מלכות יורם ויהושפט

פרק ח | מה פרק זה מסמל למלכות יהודה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

יהורם מלך ישראל ויהורם מלך יהודה

פרק ח | יהורם בן אחאב מלך ישראל(ד) בפרקים הקודמים ראינו את צדקתו של יהורם מלך ישראל. גם הפרק נמשכת מגמה...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר מלכים ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החזרת תבואת האישה והנבואה לחזאל

פרק ח | מה מיוחד באישה שהמלך החזיר לה את כל תבואת...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מלכות יורם ויהושפט

פרק ח | מה פרק זה מסמל למלכות יהודה? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

יהורם מלך ישראל ויהורם מלך יהודה

פרק ח | יהורם בן אחאב מלך ישראל(ד) בפרקים הקודמים...
הרב צבי שוויגר
שיעור

מלכים ב פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'