חורבן הבית | פרק כה

נבואת יחזקאל על החורבן

פרק כד-כה | למה מה שיהויכין עשה היה דבר נכון? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות למרות שהוא מולך אחרי גלות החרש והמסגר שירושלים חרבה מבחינה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם מופיעים דווקא בחורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים ב

כ45 דק'

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת התשיעית למלכו [-של צדקיהו], בחדש העשירי בעשור לחדש, בא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

מדוע נענש צדקיהו בעונשים כה חמורים?

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתפשו את המלך ויעלו אֹתו אל מלך בבל רבלתה, וידברו אתו משפט. ז. ואת בני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק כה | הקדמה: סיום ספר מלכים הפרק האחרון בספר מלכים (כה) מתאר את הפורענויות הנוראות שעברו על עמנו בסוף ימי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים ב

חורבן הבית

פרק כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'

גדליה

פרק כה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר מלכים ב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואת יחזקאל על החורבן

פרק כד-כה | למה מה שיהויכין עשה היה דבר נכון? |
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מיהו צדקיה?

פרק כה | צדקיהו עדיין מאמין שאפשר לבנות מלכות...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

החורבן

פרק כה | מיהו נבוזראדן? ומי הם הכשדים? ולמה הם...
הרב אליעזר קשתיאל כ45 דק'
שיעור

מתי נבקעה החומה?

פרק כה | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "ויהי בשנת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נענש צדקיהו בעונשים כה חמורים?

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ו. "ויתפשו את המלך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הוצאת יהויכין מבית הכלא ומשמעותה לדורות

פרק כה | הקדמה: סיום ספר מלכים הפרק האחרון בספר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המצור, ההבקעה וסוף צדקיהו

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

חורבן הבית

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גדליה

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גאולת יהויכין

פרק כה |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים ב מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'