החלום בגבעון והמשפט | פרק ג

חלום שלמה בגבעון, משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה בין הנשים הזונות היה רק ביטוי לעיקרון הכללי - שלמה העלה על נס בכל מלכותו את האמת, ולחם נגד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

סיום שמעי,נישואי שלמה והחלום

פרקים ב-ג |האם באמת הקללה של שמעי היא מרידה במלכות? באותו זמן דוד לא לגמרי היה מלך.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

משפט הנשים וחכמת שלמה

פרק ג | חכמה גדולה יש פה. אבל למה זה חכמת אלוקים? |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר מלכים א

כ55 דק'

"ויתחתן שלמה את בת פרעה"

פרק ג | שלמה נישא לבת פרעה בכדי להמליך את ה’ בעולם גם על הממלכות הזרות. אך לבסוף מתברר שדרגתו של שלמה אינה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה מלמדנו כיצד חכמתו האדירה של שלמה מצליחה לגעת בכל רבדי העם. כל אחד מקבל את המשפט הראוי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

48 דק'

משפט שלמה - המשך

פרק ג | חכמה גדולה לא מתבטאת באפשרות שלה לחלק ולהפריד, ולעמוד על השוני. חכמה גדולה ואמתית היא דווקא חכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מלכים א

44 דק'

"הבמה הגדולה אשר בגבעון"

פרק ג | מה היתה "הבמה הגדולה אשר בגבעון", ומדוע ההקרבה בה היתה כל כך רצויה עד ששלמה זכה מכוחה למעלות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

האם היו הבמות מותרות בתחילת מלכות שלמה?

פרק ג' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, עד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

לב הפרק - מלכים א פרק ג

סרטון קצר, שיעור מוקלט ארוך, טקסט הסרטון. | בפרק שלנו שלמה נושא את בת פרעה. לאחר מכן הוא הולך למשכן שנמצא...

מתוך סדרת השיעורים:
לב הפרק

שיעור מוקלט 50 דקות, סרטון 6 דק'

הכח של רוח אלוקים

הפטרת מקץ | מלכים א, ג | המעלה האמתית של יוסף בפרשה מאבחן פרעה מלך מצרים את יוסף כ"איש אשר רוח אלוקים בו"...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

חלום שלמה בגבעון, משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה בין הנשים הזונות היה רק ביטוי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

סיום שמעי,נישואי שלמה והחלום

פרקים ב-ג |האם באמת הקללה של שמעי היא מרידה...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

משפט הנשים וחכמת שלמה

פרק ג | חכמה גדולה יש פה. אבל למה זה חכמת אלוקים?...
הרב דני סטיסקין כ55 דק'
שיעור

"ויתחתן שלמה את בת פרעה"

פרק ג | שלמה נישא לבת פרעה בכדי להמליך את ה’ בעולם...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

משפט שלמה

פרק ג | משפט שלמה מלמדנו כיצד חכמתו האדירה של שלמה...
הרב יעקב ידיד 48 דק'
שיעור

משפט שלמה - המשך

פרק ג | חכמה גדולה לא מתבטאת באפשרות שלה לחלק...
הרב יעקב ידיד 44 דק'
שיעור

"הבמה הגדולה אשר בגבעון"

פרק ג | מה היתה "הבמה הגדולה אשר בגבעון", ומדוע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם היו הבמות מותרות בתחילת מלכות שלמה?

פרק ג' | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויתחתן שלמה את...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

החלום בגבעון והמשפט

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

לב הפרק - מלכים א פרק ג

סרטון קצר, שיעור מוקלט ארוך, טקסט הסרטון. | בפרק...
הרב עמנואל בן ארצי שיעור מוקלט 50 דקות, סרטון 6 דק'
שיעור

הכח של רוח אלוקים

הפטרת מקץ | מלכים א, ג | המעלה האמתית של...
הרב יוסף הורוביץ