איש האלוקים מיהודה | פרק יג

פירוד ישראל ויהודה, איש האלוקים שבא אל בית אל

פרקים יב-יג | גדולת רחבעם ששמע בקול הנביא ולא הלך להילחם עם בני ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

המשך סיפור איש האלוקים שבא אל בית אל

פרק יג | הפלא המיוחד של נביא השקר מבית אל שהפך להיות נביא אמת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

"ד' אלקיך" - לשון של כפירה או לשון של כבוד?

פרק יג | הקדמה בפרקנו מסופר שירבעם הקריב על המזבח שעשה בבית א-ל. איש האלקים שבא מיהודה ניבא עליו נבואת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר מלכים א

מי אתה שבואל בן גרשום?

נכדו של משה, הקרוי שבואל בן גרשום מופיע בתפקידים שונים ומפתיעים בתנ"ך. בשיעור זה נעמוד על דמותו והחלק שהוא...

כ - 70 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פירוד ישראל ויהודה, איש האלוקים שבא אל בית אל

פרקים יב-יג | גדולת רחבעם ששמע בקול הנביא ולא הלך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

המשך סיפור איש האלוקים שבא אל בית אל

פרק יג | הפלא המיוחד של נביא השקר מבית אל שהפך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ד' אלקיך" - לשון של כפירה או לשון של כבוד?

פרק יג | הקדמה בפרקנו מסופר שירבעם הקריב על המזבח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איש האלוקים מיהודה

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מי אתה שבואל בן גרשום?

נכדו של משה, הקרוי שבואל בן גרשום מופיע בתפקידים...
הרב בנימין סופר כ - 70 דק'