אבים, אסא, נדב ובעשא | פרק טו

רחבעם וירבעם עד אסא

פרקים יד-טו | התממשות נבואת ה' לדוד שאם המלכים מזרעו יחטאו, יביא ה' עליהם צרות גדולות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

אסא מלך ישראל, בעשא אלה, זמרי ועמרי מלכי ישראל

פרקים טו-טז | השלמת מלחמות אסא מדברי הימים: כאשר בוטחים בה' מפיל ה' את הכושיים לפני אסא.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - מלכים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע חלה המלך אסא ברגליו?

פרק ט"ו |
הרב דני סטיסקין כ-49 דק'
שיעור

רחבעם וירבעם עד אסא

פרקים יד-טו | התממשות נבואת ה' לדוד שאם המלכים...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

אסא מלך ישראל, בעשא אלה, זמרי ועמרי מלכי ישראל

פרקים טו-טז | השלמת מלחמות אסא מדברי הימים: כאשר...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

אבים, אסא, נדב ובעשא

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מלכים א פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מלכים א מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'