מיכה פרק ז

דברי תוכחה ונחמה לעם ישראל

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מיכה

34:10 דק'

מיכה פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

דברי תוכחה ונחמה לעם ישראל

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 34:10 דק'
שיעור

מיכה פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'