מיכה פרק ד

תוכחת ההווה מתוך העבר

פרק ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מיכה

41:55 דק'

פאר תחת אפר

פרק ד | הגויים שמחים כשהם מצליחים להחריב את עם ישראל, אבל הם לא יודעים שמחורבן זה יצא בנין גדול.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר מיכה

כ-45 דק'

מיכה פרק ד

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחת ההווה מתוך העבר

פרק ג-ד |
הרב אליעזר קשתיאל 41:55 דק'
שיעור

גאולת ישראל גוררת את מלחמת גוג ומגוג

פרק ד-ה |
הרב אליעזר קשתיאל 37:25 דק'
שיעור

פאר תחת אפר

פרק ד | הגויים שמחים כשהם מצליחים להחריב את עם...
הרב אחיקם גץ כ-45 דק'
שיעור

מיכה פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'