מיכה פרק ג

תוכחת ההווה מתוך העבר

פרק ג-ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר מיכה

41:55 דק'

מיכה פרק ג

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר מיכה

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחת ההווה מתוך העבר

פרק ג-ד |
הרב אליעזר קשתיאל 41:55 דק'
שיעור

מיכה פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'