ישעיהו פרק סו

ישעיהו בבקיאות פרקים סה-סו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

להיות טוב וישר

פרק סו | היסוד של להיות טוב וישר זה יסוד קידוש שם ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

ישעיהו סיום

פרק סו | תלמידי חכמים-התלמידים של החכמים, הם האנשים שחרדים על דבר ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-20 דק'

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה, מופיעות לפתע תוכחות קשות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה בתוכחה? כאשר ראש חודש חל בשבת, מפטירים מחתימת ספר ישעיהו (פרק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים להפטיר מן הפרק החותם את ספר ישעיהו (סו): "השמים כסאי". כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים סה-סו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

להיות טוב וישר

פרק סו | היסוד של להיות טוב וישר זה יסוד קידוש שם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

ישעיהו סיום

פרק סו | תלמידי חכמים-התלמידים של החכמים, הם...
הרב אחיקם גץ כ-20 דק'
שיעור

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק סו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

מהי עבודת ה' אמיתית?

הפטרת ראש חודש | ישעיהו סו | חתימת ספר הנחמה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה כבריאה חדשה

הפטרת שבת ראש חודש | כאשר חל ראש חודש בשבת, נוהגים...
הרב יואב אוריאל