ישעיהו פרק סה

ישעיהו בבקיאות פרקים סה-סו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

דירשו את ה'

פרק סה | הקב"ה נותן ביקורת על דורות שהיו דורשי תורה ולא דורשי ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה, מופיעות לפתע תוכחות קשות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים סה-סו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

דירשו את ה'

פרק סה | הקב"ה נותן ביקורת על דורות שהיו דורשי...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק סה

הרב יונדב זר כ-10 דק'