ישעיהו פרק סד

הארת ה'

פרק סד | כפי הארת ה' אלינו אנו מתעלים. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה, מופיעות לפתע תוכחות קשות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הארת ה'

פרק סד | כפי הארת ה' אלינו אנו מתעלים. |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

תוכחות קשות, למה עכשיו?

פרקים סג-סו | מדוע דווקא בשיא של נבואות הנחמה,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק סד

הרב יונדב זר כ-10 דק'