ישעיהו פרק נח

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה' עם הצדדים הנמוכים של החיים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

כ-30 דק'

הבטחת ה' לעמ"י

פרקים נז-נט | מהפך: למרות התוכחות הרבות על קיום התורה והמצוות, הקב"ה מבטיח שהוא יביא את הגאולה בכל מצב, גם אם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שילובים בעבודת ד'

פרק נח | מה קורה כאשר יש ניסיון לשלב את עבודת ה'...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הבטחת ה' לעמ"י

פרקים נז-נט | מהפך: למרות התוכחות הרבות על קיום...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק נח

הרב יונדב זר כ-10 דק'