ישעיהו פרק נו

החשיבות בקיום תורה ומצוות בשביל הגאולה

פרקים נה-נו | בשלב זה של פרקי הנחמה מודיע ישעיהו כי התקדמות הגאולה תלויה בקיום התורה והמצוות על ידי ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

החשיבות בקיום תורה ומצוות בשביל הגאולה

פרקים נה-נו | בשלב זה של פרקי הנחמה מודיע ישעיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק נו

הרב יונדב זר כ-10 דק'