ישעיהו פרק מד

ישעיהו בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

אפסות העבודה זרה

פרק מד | כיצד חכמי הגויים טעו אחרי הפסלים והאלילים? מה ההבדל המהותי בין העבודה זרה על ידי הגויים לבין עבודתה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

34:33 דק'

הגאולה הנשגבת מבינתנו

פרקים מב-מד | ישעיהו מנבא על גאולה כה נשגבת עד שאפילו הצדיקים ועבדי ה' יתקשו בהבנתה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

גודל אהבת ה' אלינו

פרקים מג-מד | בפרקים אלו מתברר עד כמה גדולה האהבה של הקב"ה לעם ישראל. קיום ישראל הוא עדות על גדולת ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הבחירה האלוקית בישראל

פרקים מג-מד | אדם מוסרי רואה את התהליך ההיסטורי כולו כבניין אמוני מסודר העולה קומה אחר קומה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

אפסות העבודה זרה

פרק מד | כיצד חכמי הגויים טעו אחרי הפסלים...
הרב אחיקם גץ 34:33 דק'
שיעור

הגאולה הנשגבת מבינתנו

פרקים מב-מד | ישעיהו מנבא על גאולה כה נשגבת עד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גודל אהבת ה' אלינו

פרקים מג-מד | בפרקים אלו מתברר עד כמה גדולה האהבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הבחירה האלוקית בישראל

פרקים מג-מד | אדם מוסרי רואה את התהליך ההיסטורי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ישעיהו פרק מד

הרב יונדב זר כ-10 דק'