ישעיהו פרק לד

ישעיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

קודם אדום תיפול

הפרקים לד-לה | הודעה של הנביא: השלב הראשון הקודם לפרקי הנחמה הוא נפילת אדום, והפיכתה לשממות עולם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

קודם אדום תיפול

הפרקים לד-לה | הודעה של הנביא: השלב הראשון הקודם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק לד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק לד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'