ישעיהו פרק כה

ישעיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא מתאר את הגאולה כ "עצות מרחוק" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

29:30 דק'

הכל מכוון לטובת ישראל

פרקים כד-כז | מהפכה עולמית, רעידת אדמה של כל האומות. ולפתע מתגלה שרק ישראל שרדו, והכל היה מכוון לטובתם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי בסיסי ייענשו קשות, אבל ישראל יקבלו את שכרם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

עצות מרחוק אמונה אמן

פרק כה | הגאולה אין עניינה רק בשלום העולמי אלה בגילוי נקודת האמת, אם גילויה של הנקודה הפנימית כל דבר בעולם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הודיה ל - ד' על גאולת ישראל לעתיד לבוא

פרק כה | מהו הפלא שיתרחש לעתיד לבוא? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 29:30 דק'
שיעור

הכל מכוון לטובת ישראל

פרקים כד-כז | מהפכה עולמית, רעידת אדמה של כל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שכרם של ישראל לעתיד לבוא

פרקים כג-כו | העמים שלא שמרו אפילו על מוסר אנושי...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עצות מרחוק אמונה אמן

פרק כה | הגאולה אין עניינה רק בשלום העולמי אלה...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'