ישעיהו פרק כ

ישעיהו בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

השגחת ה' במפלת מצרים ובחזרתם בתשובה

פרקים יט-כא | במפלת מצרים, ולאחר מכן בחזרתם בתשובה, ניכרת השגחת ה' מופלאה, המורכבת מכמה שלבים מפתיעים.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות הרשעות שולטות בכיפה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

משא מצרים על כל העמים

פרקים יט-כ | מצרים מסמלים את אומות העולם, החיכוך הראשון של ישראל כאומה הוא מול מצרים, לעתיד לבוא תגיע השלמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'

כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלוש שנים

פרק כ | ישראל מוזהרים לא לסמוך על משענתה של מצרים כיון שבפנימיותה היא לא שווה כלום כדוגמת אדם שמתגלה שאין בו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'

האם ישעיהו הלך ערום?!

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. בשנת בֹא תרתן אשדודה, בשלח אֹתו סרגון מלך אשור, וילחם באשדוד וילכדה. ב. בעת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים יט-כ

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

השגחת ה' במפלת מצרים ובחזרתם בתשובה

פרקים יט-כא | במפלת מצרים, ולאחר מכן בחזרתם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

משא מצרים על כל העמים

פרקים יט-כ | מצרים מסמלים את אומות העולם, החיכוך...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלוש שנים

פרק כ | ישראל מוזהרים לא לסמוך על משענתה של מצרים...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

האם ישעיהו הלך ערום?!

פרק כ | הקדמה נאמר בפרקנו: א. בשנת בֹא תרתן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'