ישעיהו פרק יח

ישעיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

הניצחון על גוג ומגוג

פרק יח | מי אלו כוש הנזכרים בפרק? מהי תקיעת השופר אשר הנביא מדבר עליה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

14:59 דק'

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון יסודי – המפלה שלהם היא המשך של מפלת אשור בארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות הרשעות שולטות בכיפה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואה לגאולה העתידה

פרק יח | המשמעות והתכלית של הפורענות לאומות העולם הוא לגרום להם להיות שוטפים לגאולת העולם, ישעיה ממליץ להם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הניצחון על גוג ומגוג

פרק יח | מי אלו כוש הנזכרים בפרק? מהי תקיעת השופר...
הרב אחיקם גץ 14:59 דק'
שיעור

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואה לגאולה העתידה

פרק יח | המשמעות והתכלית של הפורענות לאומות העולם...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'