ישעיהו פרק יז

ישעיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

נקמת ד' מדמשק ואפרים

פרק יז | למה הנביא מחבר יחד את נקמת ד' מדמשק ומאפרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

13:55 דק'

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון יסודי – המפלה שלהם היא המשך של מפלת אשור בארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך כך מנבא על ייחודם של ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות הרשעות שולטות בכיפה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

ביום ההוא יעשה האדם אל עושהו

פרק יז | ישעיה מנבא שהתפיסה האלילית שתופסת את האלוהות כדבר פרקטי שנועד להביא הצלחה תעזוב את העולם.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

נקמת ד' מדמשק ואפרים

פרק יז | למה הנביא מחבר יחד את נקמת ד' מדמשק...
הרב אחיקם גץ 13:55 דק'
שיעור

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נבואות על מפלת האומות

פרקים יז-כא | ישעיהו מצפה מתי יסתיים המצב שהאומות...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ביום ההוא יעשה האדם אל עושהו

פרק יז | ישעיה מנבא שהתפיסה האלילית שתופסת את...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'