ישעיהו פרק יד

ישעיהו בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה הבסיסית והטבעית של קיבוץ גלויות, לבין השתנות כל הטבע לטובה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון יסודי – המפלה שלהם היא המשך של מפלת אשור בארץ ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

הנבואה על בבל

פרקים יג-יד | החורבן העתיד לקרות בבבל נובע מכך שתקופת הגלות של ישראל הסתיימה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

דברי הנביאים על ממלכת בבל

פרק יד | בבבל יש מעלה, והיא יכולה למלא תפקיד כאשר ירושלים נחלשת. אולם, בגאוותה, היא פספסה את הייעוד הזה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך כך מנבא על ייחודם של ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

ונהפוכו של מלך בבל

פרק יד | השפלתו של מלך בבל בסוף חייו מגיעה לו מידה כנגד מידה על שלטון העריצי והאכזרי שהוא הנהיג בעולם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

גאולה טבעית או ניסית?

פרקים יא-יד | מיהו 'שורש ישי'? מהו היחס בין הגאולה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

העיקרון היסודי במשאות ישעיהו על העמים

פרקים יד-יח | במשאות ישעיהו על העמים יש עיקרון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנבואה על בבל

פרקים יג-יד | החורבן העתיד לקרות בבבל נובע מכך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

דברי הנביאים על ממלכת בבל

פרק יד | בבבל יש מעלה, והיא יכולה למלא תפקיד כאשר...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מעמדם העולמי של ישראל

פרקים יד-יז | ישעיהו מדבר על התמונה העולמית, ומתוך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ונהפוכו של מלך בבל

פרק יד | השפלתו של מלך בבל בסוף חייו מגיעה לו מידה...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'