ישעיהו פרק ט

ישעיהו בבקיאות פרקים ט-י

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

כינון מלכות חזקיה ומפלת מלכות ישראל

פרק ט | למי קראו "פלא יועץ אל גבור וכו' "? מהי משמעותו של שם מיוחד זה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר ישעיהו

18:31 דק'

הודעת ישעיהו לאחז

פרקים ח-י| מדוע ישעיהו נשלח להודיע לאחז ייעודים טובים בעוד אחז אחוז בחטאו ומסרב לנסות את ה'?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

שמות הילדים ומשמעותם

פרקים ז-י | ישעיהו מנבא על פגיעת אשור בישראל, מפני שאחז לא בטח ב-ד' ובקש עזרה מאשור.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ישעיהו

לו או לא הגדלת השמחה

פרק ט | אם ה’לו הגדלת השמחה’ שהייתה על הנס שהיה בהריגת צבא סנחריב נשאר ‘לא הגדלת השמחה’ כיון שביחד עם זה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים ט-י

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

כינון מלכות חזקיה ומפלת מלכות ישראל

פרק ט | למי קראו "פלא יועץ אל גבור וכו' "? מהי...
הרב אחיקם גץ 18:31 דק'
שיעור

הודעת ישעיהו לאחז

פרקים ח-י| מדוע ישעיהו נשלח להודיע לאחז ייעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמות הילדים ומשמעותם

פרקים ז-י | ישעיהו מנבא על פגיעת אשור בישראל,...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

לו או לא הגדלת השמחה

פרק ט | אם ה’לו הגדלת השמחה’ שהייתה על הנס שהיה...
הרב יעקב ידיד כ-45 דק'
שיעור

ישעיהו פרק ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק ט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'