ישעיהו פרק א

ישעיהו בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ישעיהו בבקיאות

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי החטאים המצויים בהווה, אלא על פי המצב המסוכן שאליו הם עלולים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ישעיהו - כלל ופרט

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה לזונה קריה נאמנה. מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים". נאמר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ישעיהו

תפקיד פרק א

ישעיהו פרק א | מה התפקיד של הפרק שפותח את הספר אם נבואת ההגדשה היא בפרק ו?

מתוך סדרת השיעורים:
תרבות המערב

כ-45 דק'

צביעות דתית

ישעיהו פרק א | צביעות דתית- היא התכונה שמשקפת בעיני הנביא את אותה חברה שחיה בלי דעת.

מתוך סדרת השיעורים:
תרבות המערב

כ-45 דק'

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון ירושלים בפרק הראשון של ספר ישעיהו מצויים שני חזונות: חזון לאנשי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של ישעיהו. בפרשה הפותחת את הספר מציג הנביא מציאות קשה של 'גוי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ישעיהו בבקיאות פרקים א-ב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

סיבת ההוכחה שמוכיח ישעיהו את ישראל

פרקים א-ד | ישעיהו אינו מוכיח את ישראל על פי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישעיהו פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

"צדק ילין בה"

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו (א, כא): "איכה היתה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ישעיהו מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תפקיד פרק א

ישעיהו פרק א | מה התפקיד של הפרק שפותח את הספר אם...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

צביעות דתית

ישעיהו פרק א | צביעות דתית- היא התכונה שמשקפת...
הרב אוהד תירוש כ-45 דק'
שיעור

התשובה הודאית של ישראל

הפטרת שבת חזון | ישעיהו א | חזון יהודה וחזון...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התוכן של עבודת ה'

ישעיהו פרק א | יש לתמוה על סדר הפרשיות בפרק א של...
הרב יואב אוריאל