ירמיהו פרק מט

נבואת פורענות על עמון ואדום

פרק מט | מה המשותף לכל העמים שירמיהו מתנבא עליהם? מה משמעות הנבואה לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

נבואת פורענות על דמשק קדר ועילם

המשך פרק מט | על מה עמים אלו נענשים? למה נבוכדנצר מתעניין בכל שבטי הנוודים שבמדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

חורבן ובנין

פרקים מה- נב | בנבואותיו לאומות העולם מנבא ירמיהו חורבן והרס, אך מודיע גם על בנין עתידי שלהן

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים מט-נ (פסוק כ)

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא אֹתָך, זדון לבך" (טז). מפסוק זה ומפסוק דומה לו בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

גזירת החורבן על שאר שכני ישראל ובבל

פרק מט | עמון, האויב הפוליטי של שבטי ישראל החומד את נחלתם, רואה בחורבן שעת כושר לספח חלקים נוספים מארץ ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואת פורענות על עמון ואדום

פרק מט | מה המשותף לכל העמים שירמיהו מתנבא עליהם?...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

נבואת פורענות על דמשק קדר ועילם

המשך פרק מט | על מה עמים אלו נענשים? למה נבוכדנצר...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

חורבן ובנין

פרקים מה- נב | בנבואותיו לאומות העולם מנבא ירמיהו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים מט-נ (פסוק כ)

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גזירת החורבן על שאר שכני ישראל ובבל

פרק מט | עמון, האויב הפוליטי של שבטי ישראל החומד...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק מט

הרב יונדב זר כ-10 דק'