ירמיהו פרק מג

העם יורד למצרים

פרק מג | מדוע הם חשדו בברוך בן נריה שהוא מנסה להשאיר אותם בארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח לישראל להיבנות מחדש. רק בחירתם שלהם להגלות את עצמם חתמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

כיצד העיזו לומר לירמיהו: "שקר אתה מדבר"?

פרק מג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי ד' אלקיהם, אשר שלחו ד' אלקיהם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם נשארו מעט והם החליטו לרדת מצרימה. הם לא באו לשאול את ירמיה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

חוסר האימון בדבר השם ובנביאו

פרק מג | שארית הפליטה "חוזרים" לעמדה הילדותית שנאמרה על ידי הרשעים לפני החורבן שהנביא הוא "סוכן" מלך בבל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

העם יורד למצרים

פרק מג | מדוע הם חשדו בברוך בן נריה שהוא מנסה...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

כיצד העיזו לומר לירמיהו: "שקר אתה מדבר"?

פרק מג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי ככלות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

חוסר האימון בדבר השם ובנביאו

פרק מג | שארית הפליטה "חוזרים" לעמדה הילדותית...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק מג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק מג

מערכת בני ציון