ירמיהו פרק מב

ציווי ד' לא לרדת למצרים

פרק מב | מנהיגי העם מצהירים בפני ירמיהו שיעשו כל מה ש-ד' יאמר. מה גרם לכך? האם יעמדו בכך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח לישראל להיבנות מחדש. רק בחירתם שלהם להגלות את עצמם חתמה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים מא-מב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

"ד' אלקיך" ו"ד' אלקינו"

פרק מב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויגשו כל שרי החילים, ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושעיה, וכל העם מקטן ועד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם נשארו מעט והם החליטו לרדת מצרימה. הם לא באו לשאול את ירמיה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

פתח התקווה והישועה לשארית הפליטה

פרק מב | גם בהעדר כל שלטון וכל צד עצמאות, גם אם הישיבה בארץ ישראל פירושה שנהיה חשופים לגמרי לפגיעת כל אויב,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ציווי ד' לא לרדת למצרים

פרק מב | מנהיגי העם מצהירים בפני ירמיהו שיעשו כל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

החורבן יתרחש רק על ידי ישראל בעצמם

פרקים מ-מד | למרות חורבן ירושלים, השאיר הקב"ה פתח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים מא-מב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

"ד' אלקיך" ו"ד' אלקינו"

פרק מב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויגשו כל שרי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הירידה למצרים

פרקים מב-מג | העם בא לבקש מירמיה שיתפלל עליהם. הם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

פתח התקווה והישועה לשארית הפליטה

פרק מב | גם בהעדר כל שלטון וכל צד עצמאות, גם אם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק מב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק מב

מערכת בני ציון