ירמיהו פרק לח

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את ירמיהו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר בעבדים ומסתיימים בנפילת ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים לז-לח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

נבואות הפורענות של ירמיהו על צדקיהו

פרק לח | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "ויאמר ירמיהו אל צדקיהו: כה אמר ד' אלקי צב-אות, אלקי ישראל: אם יצא תצא אל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

נפש הנביא כנושא הוויכוח בין הכתות בירושלים

פרק לח | ירמיהו אינו כובש את דברי נבואתו וממשיך להזהיר ולקבוע: החפץ חיים עליו לצאת ולהיכנע לכשדים. השרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ירמיהו מושלך לבור הטיט

פרק לח | מיהו עבד מלך הכושי? למה הוא רצה להציל את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לז-לח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

נבואות הפורענות של ירמיהו על צדקיהו

פרק לח | הקדמה נאמר בפרקנו: יז. "ויאמר ירמיהו אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נפש הנביא כנושא הוויכוח בין הכתות בירושלים

פרק לח | ירמיהו אינו כובש את דברי נבואתו וממשיך...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק לח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרקים לח-לט

מערכת בני ציון כ-10 דק'