ירמיהו פרק לה

בני יונדב בן רכב

פרק לה | מי היה יונדב בן רכב? למה ציווה את כל זרעו לא לשתות יין ולגור רק באוהלים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר רגע לפני החורבן פוקד עליו הקב"ה לקנות את השדה מחנמאל בן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר בעבדים ומסתיימים בנפילת ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים לה-לו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

בני רכב

פרק לה | מי היו בני רכב? מה היה כל כך מיוחד בהם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

המשך בני רכב

פרק לה | בני רכב לא בונים בית ולא זורעים זרע כבית המקדש הולך להיחרב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

בית הרכבים – רפואת מנע לתחלואיו המוסריים של עם ישראל

פרק לה | ירידתו של עם ישראל במדרון התלול של החטא נמשכה דורות רבים עד שהתחייבו בעונש הקשה  והנורא שהוא חורבן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

נאמנות בית הרכבים למנהג אבותיהם

פרק לה | בפרקנו פוקד ה' על ירמיהו ללכת אל "בית הרכבים", להוליכם אל המקדש, ושם באחת הלשכות, להשקותם יין. הנביא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בני יונדב בן רכב

פרק לה | מי היה יונדב בן רכב? למה ציווה את כל זרעו...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לה-לו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

בני רכב

פרק לה | מי היו בני רכב? מה היה כל כך מיוחד בהם? |...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

המשך בני רכב

פרק לה | בני רכב לא בונים בית ולא זורעים זרע כבית...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

בית הרכבים – רפואת מנע לתחלואיו המוסריים של עם ישראל

פרק לה | ירידתו של עם ישראל במדרון התלול של החטא...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק לה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק לה

מערכת בני ציון
שיעור

נאמנות בית הרכבים למנהג אבותיהם

פרק לה | בפרקנו פוקד ה' על ירמיהו ללכת אל "בית...
הרב עדיאל לוי