ירמיהו פרק לד

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא הוא לא המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר רגע לפני החורבן פוקד עליו הקב"ה לקנות את השדה מחנמאל בן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר בעבדים ומסתיימים בנפילת ירושלים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו מסופר שבזמן המצור על ירושלים שכנע צדקיהו מלך יהודה את העם לשחרר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' אחרי כְּרֹת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

השנה השביעית

פרק לד | מה החטא המדובר בפרק זה? האם הוא קשור לשנה השביעית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

איבוד הזכות לעצמאות וחירות

פרק לד | המלך צדקיהו מביא את העם בירושלים לקבל על עצמו עקרונית ומעשית את מצוות שילוח עבד עברי. מצווה זו נזנחה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

פרשת שילוח העבדים והשבתם

פרק לד | נבואת ירמיהו השניה בפרקנו, המיועדת לכל  אדוני העבדים, מתחילה בפסוק י"ב....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ספר ירמיהו

העבדות לצורך החירות

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | אין עבדות ללא אפשרות שחרור ההלכה היא שעבד עברי נוהג רק כאשר היובל נוהג. כלומר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

"עבדי הם"

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | שחרור העבדים בימי צדקיהו בהפטרת שבת משפטים קוראים אנו מספר ירמיהו על שחרור העבדים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות שמות

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

נבואה אישית לצדקיהו

פרק לד | מהו היחס הנכון בין הנביא והמלך? למה הנביא...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תהליך שלם של חורבן

פרקים לד-לט | תהליכי החורבן מתחילים משיעבוד יתר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הברית על שילוח עבדים

פרק לד | א. מתי נצטוו על שילוח עבדים? בפרקנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שילחו אנשי ירושלים את עבדיהם ומדוע החזירום?

פרק לד | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השנה השביעית

פרק לד | מה החטא המדובר בפרק זה? האם הוא קשור לשנה...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

איבוד הזכות לעצמאות וחירות

פרק לד | המלך צדקיהו מביא את העם בירושלים לקבל על...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק לד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק לד

מערכת בני ציון
שיעור

פרשת שילוח העבדים והשבתם

פרק לד | נבואת ירמיהו השניה בפרקנו, המיועדת לכל...
הרב עדיאל לוי
שיעור

העבדות לצורך החירות

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | אין עבדות ללא אפשרות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

"עבדי הם"

הפטרת משפטים | ירמיהו לד | שחרור העבדים בימי...
הרב יואב אוריאל