ירמיהו פרק לג

עוד ישמע ששון ושמחה בירושלים

פרק לג | ד' מבטיח שגם עשרת השבטים יחזרו. עם ישראל יחזור לשכון בארצו כימי דוד ושלמה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר רגע לפני החורבן פוקד עליו הקב"ה לקנות את השדה מחנמאל בן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

קול ששון וקול שמחה

פרק לג | א. בברכה האחרונה של שבע הברכות אנו אומרים: "מהרה ד' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

תפילה על הגאולה

פרק לג | הקב"ה אומר לירמיה כמו שאני לא אשמע לתפילותיך על ביטול החורבן, ככה אני אשמע לתפילותיך לביאת הגאולה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

היחס בין המצב השלם – בעתיד לבין המצב בבית  המקדש הראשון

פרק לג | אין כוונת ההשגחה ליצור תנאים חדשים ו"לברוא מחדש" את עם ישראל כדי שיוכל לעמוד לעולם ולא ייפול שוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עוד ישמע ששון ושמחה בירושלים

פרק לג | ד' מבטיח שגם עשרת השבטים יחזרו. עם ישראל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לג-לד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

קול ששון וקול שמחה

פרק לג | א. בברכה האחרונה של שבע הברכות אנו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תפילה על הגאולה

פרק לג | הקב"ה אומר לירמיה כמו שאני לא אשמע...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

היחס בין המצב השלם – בעתיד לבין המצב בבית  המקדש הראשון

פרק לג | אין כוונת ההשגחה ליצור תנאים חדשים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק לג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק לג

מערכת בני ציון