ירמיהו פרק לב

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות את השדה מבן דודו, רגע לפני החורבן. מה פשר הצעד הזה?

כ - 70 דק'

קניית השדה מחנמאל

פרק לב | למה ד' מצווה את ירמיהו שנה לפני החורבן, כאשר הוא כלוא בחצר המטרה, לקנות שדה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר רגע לפני החורבן פוקד עליו הקב"ה לקנות את השדה מחנמאל בן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים לא-לב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

האם ירמיהו הסתפק בנבואתו?!

פרק לב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' בשנה העשִרית לצדקיהו מלך יהודה, היא השנה שמֹנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

ירמיה בחצר המטרה

פרק לב | זה שהנביא בחצר המטרה זה משל לעם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

היחס בין החורבן הקשה המתרחש כרגע לבין הבניין המובטח בעתיד

פרק לב | בעין הסערה, בנוראות ייסורי הנפש של מלכות ישראל ויושבי ירושלים, כאשר מחוץ תשכל חרב הכשדים הבונים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת החיים בפרשת בהר אנו לומדים שמצוות יובל משפיעה על כל הסדרים...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני החורבן לאורך ספר ירמיהו, התמודד הנביא פעמים רבות מול נביאי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"קנה לך את השדה"

פרק לב | באופן מפתיע, ציוה הקב"ה את ירמיהו לקנות...
הרב רמי גליקשטיין כ - 70 דק'
שיעור

קניית השדה מחנמאל

פרק לב | למה ד' מצווה את ירמיהו שנה לפני החורבן,...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

קנית שדה חנמאל

פרקים לב-לה | אפילו ירמיהו הנביא מביע תמיהה כאשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים לא-לב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

האם ירמיהו הסתפק בנבואתו?!

פרק לב | הקדמה נאמר בפרקנו: א. הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ירמיה בחצר המטרה

פרק לב | זה שהנביא בחצר המטרה זה משל לעם? |
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

היחס בין החורבן הקשה המתרחש כרגע לבין הבניין המובטח בעתיד

פרק לב | בעין הסערה, בנוראות ייסורי הנפש של מלכות...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק לב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק לב - התחלה

מערכת בני ציון
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק לב - המשך

מערכת בני ציון
שיעור

קשר התורה והארץ

הפטרת בהר | ירמיהו לב | היובל – הגבול למלחמת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

גם כשגולים אין גלות!

הפטרת בהר | ירמיהו לב | הנבואה המפתיעה, רגע לפני...
הרב יואב אוריאל