ירמיהו פרק כו

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את ירמיהו? למה דווקא הכהנים והנביאים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך בבל למשך שבעים שנה!

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הזדמנות לתשובה

פרק כו | איך יש פה הזדמנות תשובה? מפרק יט כבר אין הזדמנות לתשובה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

אי יכולת של כלל העם להפנים את התוכחה הנבואית

פרק כו | ירמיהו מפציר בעם לשנות את דרכיו כדי שלא יחרבו ירושלים והמקדש. הזקנים אף מסבירים שתוכחה זו היא עזרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הזדמנות לתשובה

פרק כו | איך יש פה הזדמנות תשובה? מפרק יט כבר אין...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

אי יכולת של כלל העם להפנים את התוכחה הנבואית

פרק כו | ירמיהו מפציר בעם לשנות את דרכיו כדי שלא...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק כו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק כו

מערכת בני ציון