ירמיהו פרק כה

השנה הרביעית ליהויקים

פרק כה | בתחילת מלכות נבוכדנצר ירמיהו מתנבא על נצחונו על ירושלים, ועל נפילתו לאחר שבעים שנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את ירמיהו? למה דווקא הכהנים והנביאים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך בבל למשך שבעים שנה!

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

שליחות נבוכדראצר ועונשו

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "לכן כה אמר ד' צב-אות: יען אשר לא שמעתם את דברי. ט. הנני שֹלֵח ולקחתי את כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

פורענות לירושלים ולגויים

פרק כה פסוק יד - פרק כו פסוק ט | עצם זה שבבל מקבלת תפקיד להחריב את ירושלים גורם לכך שתבוא עליה פורענות. ולכן...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

52:10 דק'

הגזירה השמימית על כל העולם: שעבוד למלכות בבל

פרק כה | גזירת שעבוד בבל נגזרת על ישראל משום סירובם המוחלט לשמוע את תוכחת הנביאים ולעזוב את מעשיהם הרעים....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

השנה הרביעית ליהויקים

פרק כה | בתחילת מלכות נבוכדנצר ירמיהו מתנבא על...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

התביעה להרוג את ירמיהו

המשך פרק כה-כו | למה דווקא עכשיו רוצים להרוג את...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

העבדים של מלך בבל

פרקים כה-כח | הודעה: כל העמים עומדים לעבוד את מלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים כה-כו

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

שליחות נבוכדראצר ועונשו

פרק כה | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "לכן כה אמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

פורענות לירושלים ולגויים

פרק כה פסוק יד - פרק כו פסוק ט | עצם זה שבבל מקבלת...
הרב יצחק בן שחר 52:10 דק'
שיעור

הגזירה השמימית על כל העולם: שעבוד למלכות בבל

פרק כה | גזירת שעבוד בבל נגזרת על ישראל משום...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק כה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק כה

מערכת בני ציון