ירמיהו פרק כד

משל התאנים

פרק כד | מיהם החרש והמסגר? למה נבוכדנצר מגלה אותם לבבל 11 שנה לפני החורבן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא מודיע מהי דרך הישר של המלכות, ואיזו דרך תוביל לחורבן.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הטובה והפורענות

פרק כד | "כל שהוא בטובה לא יתייאש מן הפורענות וכל שהוא בפורענות לא יתייאש מן הטובה" נאמר בפרקנו: א. "הראני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

גלות החרש והמסגר

פרק כד | גלות החרש והמסגר, אני הולך להפרותם ולהרבותם.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם משל לגרעין הבריא של עם ישראל אשר ממנו תבנה הגאולה. אבל גם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:08 דק'

גורל הגולים בגלות יהויכין לבבל

פרק כד | התאנים הטובות הינם לפני היכל השם ונלקחו לבבל כדי שאכן תהיינה ראויות לחזור ולהתקיים כקרובים להיכל השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

משל התאנים

פרק כד | מיהם החרש והמסגר? למה נבוכדנצר מגלה אותם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הטובה והפורענות

פרק כד | "כל שהוא בטובה לא יתייאש מן הפורענות וכל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גלות החרש והמסגר

פרק כד | גלות החרש והמסגר, אני הולך להפרותם...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מראה דודאי התאנים

פרק כד פסוק א - פרק כה פסוק יד | התאנים הטובות הם...
הרב יצחק בן שחר 50:08 דק'
שיעור

גורל הגולים בגלות יהויכין לבבל

פרק כד | התאנים הטובות הינם לפני היכל השם ונלקחו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק כד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק כד

מערכת בני ציון