ירמיהו פרק כג

תוכחה לרועי העם

פרק כג | ירמיהו מנבא על שיבת צאן ישראל לארצו - על איזו תקופה הוא מדבר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא מודיע מהי דרך הישר של המלכות, ואיזו דרך תוביל לחורבן.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

היחס נושאי יראת ה' לבין אלו שנלחמים איתה

פרק כג | בפרק יש שתי השוואות: בין מלכי יהודה מול המלכות האמיתית, ובין נביאי השקר לנביאי האמת

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

אלוקי מקרוב ולא אלוקי מרחוק

פרק כג | הקב"ה הוא אלוקים מקרוב, הוא רואה הכל, שום דבר לא נסתר מנגד עיניו. אעפ"י שהוא לא נראה בעינינו האנושית...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

מלכי יהודה ונביאי השקר

פרק כב פסוק יג - פרק כג פסוק מ | ירמיהו מנבא על מלכי יהודה האחרונים - יהויקים ויכניה. מדוע הנבואה על יהויקים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:23 דק'

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר הנאמר במטרה להשפיע על החברה ועל הפרט. הנבואה כדבר השם מדויקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחה לרועי העם

פרק כג | ירמיהו מנבא על שיבת צאן ישראל לארצו - על...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים כג-כד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

היחס נושאי יראת ה' לבין אלו שנלחמים איתה

פרק כג | בפרק יש שתי השוואות: בין מלכי יהודה מול...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

אלוקי מקרוב ולא אלוקי מרחוק

פרק כג | הקב"ה הוא אלוקים מקרוב, הוא רואה הכל, שום...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מלכי יהודה ונביאי השקר

פרק כב פסוק יג - פרק כג פסוק מ | ירמיהו מנבא על...
הרב יצחק בן שחר 50:23 דק'
שיעור

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק כג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק כג

מערכת בני ציון