ירמיהו פרק כב

פניה ישירה למלכי יהודה

פרק כב | בידי המלך להנהיג שלטון מוסרי וצודק ולמנוע את החורבן. מיהו שלום בן יאשיהו מלך יהודה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא מודיע מהי דרך הישר של המלכות, ואיזו דרך תוביל לחורבן.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

נבואות הפורענות שנאמרו על יהויכין

פרק כב | הקדמה פרק זה כולו עוסק בתוכחות ירמיהו למלכי בית יהודה האחרונים. בסוף הפרק אומר ירמיהו תוכחה קשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

דבר ה' לצדקיה

פרק כב | יש פה חזרה על מה שנאמר בפרק הקודם, מדוע? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

מלכי יהודה ונביאי השקר

פרק כב פסוק יג - פרק כג פסוק מ | ירמיהו מנבא על מלכי יהודה האחרונים - יהויקים ויכניה. מדוע הנבואה על יהויקים...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

50:23 דק'

ערוב ימי מלכות בית דוד וגניזתה עד סיום הגלות

פרק כב | המלוכה הגיעה לסוף דרכה ועליה להיגנז. המלוכה התחייבה גלות משום שהיא אינה מועילה לעם. המלוכה אך מעצמת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פניה ישירה למלכי יהודה

פרק כב | בידי המלך להנהיג שלטון מוסרי וצודק ולמנוע...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הוכחת מלך יהודה

פרקים כא-כד | ירמיהו הנביא מוכיח את מלך יהודה. הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים כא-כב

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

נבואות הפורענות שנאמרו על יהויכין

פרק כב | הקדמה פרק זה כולו עוסק בתוכחות ירמיהו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דבר ה' לצדקיה

פרק כב | יש פה חזרה על מה שנאמר בפרק הקודם, מדוע?...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

מלכי יהודה ונביאי השקר

פרק כב פסוק יג - פרק כג פסוק מ | ירמיהו מנבא על...
הרב יצחק בן שחר 50:23 דק'
שיעור

ערוב ימי מלכות בית דוד וגניזתה עד סיום הגלות

פרק כב | המלוכה הגיעה לסוף דרכה ועליה להיגנז....
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק כב

מערכת בני ציון