ירמיהו פרק יז

בטחון ב-ד' מול השתדלות

פרק יז | למה בתוך נבואות התוכחה הנביא מדבר על מעלת הבוטח ב-ד' ?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

כשהחטאים נהפכים לתופעה קבועה

פרקים יז-כ | חטאת אנשי יהודה הפכה לתופעה קבועה. כמעט ונסתמו דרכי התשובה לעם ישראל והחורבן הולך ומתקרב

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדֹרֹתם, ברית עולם" (לא, טז). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

שבת עולם ושבת הארץ

פרק יז | סיבת הגלות והגאולה, וסימן ועבודת ה' של בטחון ואמונה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות מצרים לגלות בבל מלמדת על תפקידיה של הגלות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

57:48 דק'

הביטחון ב-ד' במובן האישי ובמובן הלאומי

פרק יז פסוק ז - י | למה לאחר שירמיהו מנבא באופן מוחלט על הפורענות הוא מדבר על מידת הביטחון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

53:32 דק'

שמירת השבת

פרק יז פסוק יא - פרק יח פסוק יב | למה ד' מזהיר את עם ישראל דווקא על מצוות השבת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

53:32 דק'

היסודות הבריאים שיחיו את עם ישראל גם בזמן החורבן

פרק יז | החלטיות העונש וחומרתו מציינים את החלטת ההשגחה לעקור אחת ולתמיד מעמ"י את "סם" עבודה זרה. במקומה צריכה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בטחון ב-ד' מול השתדלות

פרק יז | למה בתוך נבואות התוכחה הנביא מדבר על מעלת...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

כשהחטאים נהפכים לתופעה קבועה

פרקים יז-כ | חטאת אנשי יהודה הפכה לתופעה קבועה....
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים יז-יח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שבת עולם ושבת הארץ

פרק יז | סיבת הגלות והגאולה, וסימן ועבודת ה' של...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הגלות כעונש וכתיקון

פרק טז פסוק ט - פרק יז פסוק י | ההשוואה בין גלות...
הרב יצחק בן שחר 57:48 דק'
שיעור

הביטחון ב-ד' במובן האישי ובמובן הלאומי

פרק יז פסוק ז - י | למה לאחר שירמיהו מנבא באופן...
הרב יצחק בן שחר 53:32 דק'
שיעור

שמירת השבת

פרק יז פסוק יא - פרק יח פסוק יב | למה ד' מזהיר את...
הרב יצחק בן שחר 53:32 דק'
שיעור

היסודות הבריאים שיחיו את עם ישראל גם בזמן החורבן

פרק יז | החלטיות העונש וחומרתו מציינים את החלטת...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק יז

מערכת בני ציון