ירמיהו פרק יג

מעשה האזור והנמשל

פרק יג | מה המשמעות של עשיית מעשים על ידי הנביאים? למה ד' אומר לירמיהו לקנות דווקא אזור?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ירמיהו בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הגאוה החיובית והגאוה השלילית

ירמיהו פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "שמעו והאזינו אל תגבהו, כי ד' דבר. טז. תנו לד' אלקיכם כבוד בטרם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

מדוע דרך רשעים צלחה?

פרק יא פסוק יט - פרק יג פסוק יד | ירמיהו מתמודד עם רשעותם של אנשי ענתות המבקשים את נפשו. קושי זה מעורר דיון...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

65:41 דק'

ירמיהו מתפלל ומלמד זכות על עם ישראל

פרק יג פסוק טו - פרק טו פסוק ט | ד' אומר לירמיהו שיפסיק להתפלל על העם, מה שמוביל לתפילת העם על עצמו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

54:16 דק'

גורם ההשחתה שבחטא ובעונש

פרק יג | ישראל זכו לקרבה ולדביקות מיוחדת בקב"ה וזו מקור גאוותם. בשורשה גאוותם של ישראל היא חיובית וקדושה והיא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מעשה האזור והנמשל

פרק יג | מה המשמעות של עשיית מעשים על ידי...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים יג-יד

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הגאוה החיובית והגאוה השלילית

ירמיהו פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: טו. "שמעו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע דרך רשעים צלחה?

פרק יא פסוק יט - פרק יג פסוק יד | ירמיהו מתמודד עם...
הרב יצחק בן שחר 65:41 דק'
שיעור

ירמיהו מתפלל ומלמד זכות על עם ישראל

פרק יג פסוק טו - פרק טו פסוק ט | ד' אומר לירמיהו...
הרב יצחק בן שחר 54:16 דק'
שיעור

גורם ההשחתה שבחטא ובעונש

פרק יג | ישראל זכו לקרבה ולדביקות מיוחדת בקב"ה וזו...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק יג

מערכת בני ציון