ירמיהו פרק ז

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה ללא מאמץ?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

היכל ד'

פרק ז | למה ירמיהו חוזר על הביטוי "היכל ד' " שלוש פעמים? מה המסר של הפרק לדורנו?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

ד' מואס בקרבנות עם ישראל

המשך פרק ז | למה ד' מבקש שירמיהו לא יתפלל על עם ישראל? מדוע ד' אינו מתרצה בעבודת הקרבנות?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו

כ-40 דק'

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל משתנה. גזירת החורבן נגזרה בימי יהויקים

מתוך סדרת השיעורים:
ספר ירמיהו - כלל ופרט

ירמיהו בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות ישיבת שדרות

מתוך סדרת השיעורים:
ירמיהו בבקיאות

הקשר בין חורבן שילה למעשי דורו של ירמיהו

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ד' לאמר: ב. עמד בשער בית ד' וקראת שם את הדבר הזה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

הנבואה במקדש

פרקים ו-ז | מתי התנבא ירמיהו את הנבואות שבפרקים אלו? אולי בעליה לרגל, אולי בזמן אחר שכל העם התכנסו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ירמיהו

כ-30 דק'

הקורבנות כשלעצמם אינם לרצון

פרק ז פסוק כא - כט | ד' הוציא את ישראל ממצריים כדי שהוא יהיה לנו לאלוקים ואנחנו נהיה לו לעם. וזה מתממש בהקמת...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

56:55 דק'

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב את הצורך הרוחני של העם וכל אחד ואחד מפרטיו. לכן אינם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול ה' בפרשתנו ממשיכים פרטי הקרבנות להתבאר. במקביל לכך מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת לקרבנות בפרק ז בספר ירמיהו מופיעה אזהרה של ירמיהו הנביא בעניין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קרבן לד'

פרשת צו | האם הקורבן הינו קמיע שבעזרתו נתקרב לקב"ה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

היכל ד'

פרק ז | למה ירמיהו חוזר על הביטוי "היכל ד' " שלוש...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

ד' מואס בקרבנות עם ישראל

המשך פרק ז | למה ד' מבקש שירמיהו לא יתפלל על עם...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

הקדמה על תקופת יהויקים

פרקים ה-ח | כאשר ירמיהו מנבא על תקופת יהויקים הכל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ירמיהו בבקיאות פרקים ז-ח

לימוד הפסוקים בבקיאות - קריאה והסברה | באדיבות...
הרב דרור טוויל
שיעור

הקשר בין חורבן שילה למעשי דורו של ירמיהו

פרק ז | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "הדבר אשר היה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הנבואה במקדש

פרקים ו-ז | מתי התנבא ירמיהו את הנבואות שבפרקים...
הרב אחיקם גץ כ-30 דק'
שיעור

הקורבנות כשלעצמם אינם לרצון

פרק ז פסוק כא - כט | ד' הוציא את ישראל ממצריים כדי...
הרב יצחק בן שחר 56:55 דק'
שיעור

היחס בין הקרבנות לשקיעה בחטא

פרק ז | בית המקדש בכלל והקרבנות בפרט מפרנסים היטב...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ירמיהו פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ירמיהו מוקלט - פרק ז

מערכת בני ציון
שיעור

עבודת ה' על פי ציווי ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | עיקר ההקרבה – שמיעה בקול...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הקרבה רק מתוך הליכה בדרך ה'

הפטרת צו | ירמיהו ז | שמיעה בקול ה' קודמת...
הרב יואב אוריאל