שיעורים על ספר יחזקאל

הגדרת השליחות של יחזקאל

פרק ב | למה יחזקאל הנביא היה צריך שיעמידוהו על רגליו? מי הם הגויים ש-ד' שולח אותו אליהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

49:11 דק'

פעולות הנביא להמחשת המצור על ירושלים

פרק ד | מהו עוון בית ישראל? למה הנביא מצווה לשכב על צידו כנגד עוון בית ישראל - הרי עשרת השבטים כבר גלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:30 דק'

סיבות חורבן ירושלים

פרק ו | הפורענות שתבוא על ירושלים תביא להכרה באפסיות העבודה זרה ולהכרה ב-ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:21 דק'

נבואה על קיצה של ירושלים

פרק ז | הנביא מדגיש עד כמה קרובה הפורענות לבוא על יושבי ארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:34 דק'

יחזקאל רואה בחזון את חטאי ירושלים

פרק ח | מהו "סמל הקנאה המקנה" שהנביא רואה בשער העזרה של בית המקדש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

42:51 דק'

קריאה למשחיתים להשחית את יושבי ירושלים

פרק ט | "קרבו פקודות העיר" - הנביא אומר שכיון שישראל ממשיכים את חטאי אבותם, הגיע הזמן לפקוד על העיר את חטאי...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

46:52 דק'

הנבואות לבית המרי

פרק יב | יחזקאל מצווה לעשות פעולות ממשיות הממחישות לעם את הגלות המתקרבת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

49:10 דק'

האנשים אשר באו לפני יחזקאל

פרק יד | מי הם אנשים אלו? מה הכוונה ש"גילוליהם על לבם"?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

7:25 דק'

משל הילדה האסופית

פרק טז פס' א - לד | הנביא מתאר ארבע פעולות שלא נעשו לילדה ביום הולדתה. מהם? מה הם מסמלות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

44:28 דק'

נבואת פורענות על ירושלים

פרק טז פס' לה - מג | הנביא ממשיל את ירושלים לאישה המזנה תחת בעלה, ופורענותה תהיה דווקא מהגויים שאותם בחרה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

36:17 דק'

משל הנשר הגדול והגפן ההסורחת

פרק יז פס' א - ה | יחזקאל מנבא מה על בגידתו של צדקיהו במלך בבל, ועל הפורענות שבגידה זו תגרום.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

22:25 דק'

ענישת צדקיהו על ידי נבוכדנצר

פרק יז פס' ו - סוף | צדקיהו הפר את הברית עם נבוכדנצר גם בניגוד להבטחתו שלו וגם נגד רצון ד'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

24:25 דק'

קינה על מלכות בית דוד

פרק יט | מלכי בית דוד האחרונים, לא רק שהיו רשעים אלא גם לא היו באמת מלכים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:08 דק'

חטאי ישראל במצרים ובמדבר

פרק כ פס' א - כו | זקני ישראל באים אל יחזקאל לדרוש את ד'. מה שאלתם? ומדוע ד' מספר להם על דור יוצאי מצרים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:45 דק'

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל בכללו הוא נצחי. אבל, בזמן קיבוץ הגלויות המורדים והפושעים לא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

29:58 דק'

נבואה על שרפת המקדש

פרק כא | למה ד' אומר שהוא יכרית גם את הצדיקים? למה מיתת הצדיקים גורמת לפורענות בגויים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

40:43 דק'

פרוט עוונות ירושלים הגורמים לחורבנה

פרק כב פס' א - כב | יחזקאל מדגיש שחורבן ירושלים נגרם בעיקר בגלל עברות שבין אדם לחברו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

46:20 דק'

נבואות פורענות על עמי האזור

פרק כה | הנביא אומר שמואב ושעיר חטאו באותו חטא. למה אם כן, העונש של שעיר הרבה יותר חמור?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

25:48 דק'

עונש צור ומלחמת רומי העתידית

פרק כו | חז"ל מבחינים בין צור לצר(חולם חסר). למי מהם מתכוון הנביא בפרקנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

40:57 דק'

נבואה על מלך צור ועל צידון

פרק כח | מה ההבדל בין נגיד צור למלך צור? למה הנביא מאריך כל כך בפורענותה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

43:29 דק'

נבואת פורענות על פרעה ועל מצרים

פרק כט | יחזקאל ממשיל את פרעה לתנין אשר ברוב גאוותו אומר שהוא ברא את עצמו. לכן, גם לאחר שיחזרו למקומם, הם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

29:45 דק'

תפקיד הנביא נמשל לצופה המזהיר את יושבי העיר

פרק לג | מתי מתנבא הנביא נבואה זו? האם תפקידו היה להזהיר את יושבי ירושלים או את יושבי הגולה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

42:16 דק'

נבואה על חורבן אדום

פרק לה | הנבואות על אדום יש להם משמעות כפולה - א. על מלכות אדום שבדורו של יחזקאל ב. מלכות רומי העתידית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:42 דק'

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את עומק הקשר בינם לבין הקב"ה. ולכן, קיבוץ הגלויות יהיה למען...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:01 דק'

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם תחיית העצמות באה ללמד על תחיית המתים או על קיבוץ הגלויות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

34:18 דק'

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח | על פי חז"ל, כבר אלדד ומידד התנבאו על עליית גוג ומגוג על ירושלים. מה כל-כך מיוחד במלחמה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

27:16 דק'

המשך גוג ומגוג

פרק לט | מה ההבדל המהותי בין הנבואה על גוג ומגוג בפרק זה, לנבואה עליהם בפרק הקודם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

חזרת השכינה לבית המקדש

פרק מג | מהי משמעות ביטויי גילוי השכינה בפסוק ב: "בא מדרך הקדים", "קולו כמים רבים", "והארץ האירה מכבודו"?...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

33:43 דק'

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את משמרת ד' ולא יחזרו על חטאי בית ראשון, כדי שלא ייחרב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:16 דק'

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או שהן באות לתאר עניין רוחני?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:22 דק'

גבולות ונחלות - סיום הספר

פרק מז - מח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הגדרת השליחות של יחזקאל

פרק ב | למה יחזקאל הנביא היה צריך שיעמידוהו על...
הרב אחיקם גץ 49:11 דק'
שיעור

פעולות הנביא להמחשת המצור על ירושלים

פרק ד | מהו עוון בית ישראל? למה הנביא מצווה לשכב...
הרב אחיקם גץ 47:30 דק'
שיעור

סיבות חורבן ירושלים

פרק ו | הפורענות שתבוא על ירושלים תביא להכרה...
הרב אחיקם גץ 35:21 דק'
שיעור

נבואה על קיצה של ירושלים

פרק ז | הנביא מדגיש עד כמה קרובה הפורענות לבוא על...
הרב אחיקם גץ 35:34 דק'
שיעור

יחזקאל רואה בחזון את חטאי ירושלים

פרק ח | מהו "סמל הקנאה המקנה" שהנביא רואה בשער...
הרב אחיקם גץ 42:51 דק'
שיעור

קריאה למשחיתים להשחית את יושבי ירושלים

פרק ט | "קרבו פקודות העיר" - הנביא אומר שכיון...
הרב אחיקם גץ 46:52 דק'
שיעור

הנבואות לבית המרי

פרק יב | יחזקאל מצווה לעשות פעולות ממשיות הממחישות...
הרב אחיקם גץ 49:10 דק'
שיעור

האנשים אשר באו לפני יחזקאל

פרק יד | מי הם אנשים אלו? מה הכוונה ש"גילוליהם על...
הרב אחיקם גץ 7:25 דק'
שיעור

משל הילדה האסופית

פרק טז פס' א - לד | הנביא מתאר ארבע פעולות שלא...
הרב אחיקם גץ 44:28 דק'
שיעור

נבואת פורענות על ירושלים

פרק טז פס' לה - מג | הנביא ממשיל את ירושלים לאישה...
הרב אחיקם גץ 36:17 דק'
שיעור

משל הנשר הגדול והגפן ההסורחת

פרק יז פס' א - ה | יחזקאל מנבא מה על בגידתו של...
הרב אחיקם גץ 22:25 דק'
שיעור

ענישת צדקיהו על ידי נבוכדנצר

פרק יז פס' ו - סוף | צדקיהו הפר את הברית עם...
הרב אחיקם גץ 24:25 דק'
שיעור

קינה על מלכות בית דוד

פרק יט | מלכי בית דוד האחרונים, לא רק שהיו רשעים...
הרב אחיקם גץ 47:08 דק'
שיעור

חטאי ישראל במצרים ובמדבר

פרק כ פס' א - כו | זקני ישראל באים אל יחזקאל לדרוש...
הרב אחיקם גץ 34:45 דק'
שיעור

תוקף הברית בין ד' וישראל

פרק כ פס' לב - סוף | הקשר בין הקב"ה לעם ישראל...
הרב אחיקם גץ 29:58 דק'
שיעור

נבואה על שרפת המקדש

פרק כא | למה ד' אומר שהוא יכרית גם את הצדיקים? למה...
הרב אחיקם גץ 40:43 דק'
שיעור

פרוט עוונות ירושלים הגורמים לחורבנה

פרק כב פס' א - כב | יחזקאל מדגיש שחורבן ירושלים...
הרב אחיקם גץ 46:20 דק'
שיעור

נבואות פורענות על עמי האזור

פרק כה | הנביא אומר שמואב ושעיר חטאו באותו חטא....
הרב אחיקם גץ 25:48 דק'
שיעור

עונש צור ומלחמת רומי העתידית

פרק כו | חז"ל מבחינים בין צור לצר(חולם חסר). למי...
הרב אחיקם גץ 40:57 דק'
שיעור

נבואה על מלך צור ועל צידון

פרק כח | מה ההבדל בין נגיד צור למלך צור? למה הנביא...
הרב אחיקם גץ 43:29 דק'
שיעור

נבואת פורענות על פרעה ועל מצרים

פרק כט | יחזקאל ממשיל את פרעה לתנין אשר ברוב...
הרב אחיקם גץ 29:45 דק'
שיעור

תפקיד הנביא נמשל לצופה המזהיר את יושבי העיר

פרק לג | מתי מתנבא הנביא נבואה זו? האם תפקידו היה...
הרב אחיקם גץ 42:16 דק'
שיעור

נבואה על חורבן אדום

פרק לה | הנבואות על אדום יש להם משמעות כפולה - א....
הרב אחיקם גץ 34:42 דק'
שיעור

קיבוץ הגלויות

פרק לו | דווקא המציאות של בני ישראל בגלות מבררת את...
הרב אחיקם גץ 35:01 דק'
שיעור

חזון העצמות היבשות

פרק לז | מי הם האנשים ההרוגים שהיו בבקעה? האם...
הרב אחיקם גץ 34:18 דק'
שיעור

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח | על פי חז"ל, כבר אלדד ומידד התנבאו על...
הרב אחיקם גץ 27:16 דק'
שיעור

המשך גוג ומגוג

פרק לט | מה ההבדל המהותי בין הנבואה על גוג ומגוג...
הרב אחיקם גץ
שיעור

חזרת השכינה לבית המקדש

פרק מג | מהי משמעות ביטויי גילוי השכינה בפסוק ב:...
הרב אחיקם גץ 33:43 דק'
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את...
הרב אחיקם גץ 47:16 דק'
שיעור

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או...
הרב אחיקם גץ 35:22 דק'
שיעור

גבולות ונחלות - סיום הספר

פרק מז - מח |
הרב אחיקם גץ