יחזקאל פרק מח

המעיין היוצא מקודש הקדשים

פרק מז - מח פס' כא | למה הנביא מדגיש "כי מימיו מן המקדש הם יוצאים" ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

53:46 דק'

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של ירושלים לעתיד לבוא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

54:38 דק'

גבולות ונחלות - סיום הספר

פרק מז - מח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

יחזקאל בבקיאות פרקים מז-מח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המעיין היוצא מקודש הקדשים

פרק מז - מח פס' כא | למה הנביא מדגיש "כי מימיו מן...
הרב יצחק בן שחר 53:46 דק'
שיעור

שם העיר ירושלים

פרק מח - חתימת הספר | מהי משמעות שינוי שמה של...
הרב יצחק בן שחר 54:38 דק'
שיעור

גבולות ונחלות - סיום הספר

פרק מז - מח |
הרב אחיקם גץ
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים מז-מח

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק מח

מערכת בני ציון
קשר חי