יחזקאל פרק מה

הכהנים בני צדוק והנשיא

יחזקאל פרקים מה-מו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

מאזני צדק ואיפת צדק

פרק מה פס' ט - טו | למה יחזקאל הנביא מפרט כיצד לערוך מסחר הוגן? האם יש כאן משמעות נוספת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

57:36 דק'

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז את ספר יחזקאל מפני שדבריו סותרים דברי תורה. כיצד יישבו את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

59:44 דק'

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או שהן באות לתאר עניין רוחני?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

35:22 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים מה-מו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרתנו מופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור ראשון

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור שני

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

הכהנים בני צדוק והנשיא

יחזקאל פרקים מה-מו |
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מאזני צדק ואיפת צדק

פרק מה פס' ט - טו | למה יחזקאל הנביא מפרט כיצד...
הרב יצחק בן שחר 57:36 דק'
שיעור

קרבנות המועדים לעתיד לבוא

פרק מה פס' יח - מו פס' טו | חז"ל אמרו שרצו לגנוז...
הרב יצחק בן שחר 59:44 דק'
שיעור

מידות בית המקדש והעיר

פרק מה | האם המידות המתוארות בפרקנו הן כפשוטן, או...
הרב אחיקם גץ 35:22 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים מה-מו

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מה

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק מה

מערכת בני ציון
שיעור

הנשיא בבית המקדש העתידי

הפטרת החודש | יחזקאל מה | בראש חודש ניסן, מתחילים...
הרב יואב אוריאל