יחזקאל פרק מד

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה בזמן הגאולה למעמד מפליא - הוא היחיד שיכנס בשער המזרחי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

השער המזרחי הסגור

פרק מד פס' א - יט | מהו בדיוק שער הקדים? מדוע הוא סגור באופן קבוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים להביא קרבן מנחה בבית המקדש השלישי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:20 דק'

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את משמרת ד' ולא יחזרו על חטאי בית ראשון, כדי שלא ייחרב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:16 דק'

יחזקאל בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה צריכה להנהיג הכהונה את עם ישראל. בשיעור זה נסקור את שלושת...

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים הובדלו מישראל להיות מוכנים ומוכשרים לעבודת המקדש. האם מטרת הבדלה...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת אמור מצווה התורה על חוקי התקדשות הכהנים. מוטלות עליהם מצוות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים אנו מתוך פרקי הנבואה של יחזקאל על בית המקדש העתידי. במהלך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר הנביא על הכהנים שישרתו בבית המקדש העתידי ומפרט חלק מדיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור ראשון

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מבט רחב על חזון המקדש ביחזקאל שיעור שני

יחזקאל פרקים מ-מח |
הרב יואב אוריאל
שיעור

היחיד שיכנס בשער המזרחי

פרקים מג-מו | יחזקאל מספר בנבואתו שנשיא ישראל יזכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השער המזרחי הסגור

פרק מד פס' א - יט | מהו בדיוק שער הקדים? מדוע הוא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש השלישי

פרק מד פס' טו - מה פס' ח | למה הכוהנים יהיו חייבים...
הרב יצחק בן שחר 56:20 דק'
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את...
הרב אחיקם גץ 47:16 דק'
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים מג-מד

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק מד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שלוש דרכי הכהונה של בני אהרון

אצל בני אהרון התגלו שלוש שיטות שונות לגבי הדרך שבה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התנשאות הכהנים

הפטרת אמור | יחזקאל מד | מעמד הכהנים הכהנים...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

חמש הבחירות של כהני ה'

הפטרת אמור | יחזקאל מד | הכהנים בני צדוק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התעלות כהני בית המקדש העתידי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בהפטרת פרשת אמור קוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חזון בית המקדש השלישי

הפטרת אמור | יחזקאל מד | בפרק מד בספר יחזקאל מספר...
הרב יואב אוריאל