יחזקאל פרק לט

מלחמת גוג ומגוג

יחזקאל פרקים לח-לט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על יחזקאל - בית המדרש לתנ"ך

מניעים למלחמת גוג ומגוג

פרקים לח-לט | מדוע גוג ומגוג יעלו על ישראל למלחמה? יחזקאל הנביא מציג מספר מניעים למלחמת גוג ומגוג.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר יחזקאל - כלל ופרט

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח - לט | מהי המשמעות המיוחדת של מלחמת גוג ומגוג לעומת שאר המלחמות שהיו עד אז?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

60:21 דק'

המשך גוג ומגוג

פרק לט | מה ההבדל המהותי בין הנבואה על גוג ומגוג בפרק זה, לנבואה עליהם בפרק הקודם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

יחזקאל בבקיאות פרקים לח-לט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |

מתוך סדרת השיעורים:
יחזקאל בבקיאות

כ-20 דק'

ד' משלם שכר על מעשה טוב גם אחרי אלפי שנים

פרק לט | הקדמה: בזכות מה יזכה גוג לקבורה? נאמר בפרקנו: "והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל, גי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

לב הפרק - הקדמה לגוג ומגוג

שיעור מוקלט בלבד |

מתוך סדרת השיעורים:
לב הפרק - חגי זכריה ומלאכי

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלחמת גוג ומגוג במבט כלל תנכ"י

יחזקאל פרקים לח-לט |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלחמת גוג ומגוג

יחזקאל פרקים לח-לט |
הרב יואב אוריאל
שיעור

מניעים למלחמת גוג ומגוג

פרקים לח-לט | מדוע גוג ומגוג יעלו על ישראל למלחמה?...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלחמת גוג ומגוג

פרק לח - לט | מהי המשמעות המיוחדת של מלחמת גוג...
הרב יצחק בן שחר 60:21 דק'
שיעור

המשך גוג ומגוג

פרק לט | מה ההבדל המהותי בין הנבואה על גוג ומגוג...
הרב אחיקם גץ
שיעור

יחזקאל בבקיאות פרקים לח-לט

לימוד הפסוקים בבקיאות- קריאה והסברה |
הרב דרור טוויל כ-20 דק'
שיעור

יחזקאל פרק לט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ד' משלם שכר על מעשה טוב גם אחרי אלפי שנים

פרק לט | הקדמה: בזכות מה יזכה גוג לקבורה? נאמר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

יחזקאל מוקלט - פרק לט

מערכת בני ציון
שיעור

לב הפרק - הקדמה לגוג ומגוג

שיעור מוקלט בלבד |
הרב עמנואל בן ארצי